Wolsza, T. (2015). Rezcenzje. Dzieje Najnowsze, 47(1), 253–307. https://doi.org/10.12775/17900