Gross, R. (2018). Inwigilacja i proces kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Olsztynie. Dzieje Najnowsze, 50(2), 215–246. https://doi.org/10.12775/DN.2018.2.10