Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, A. (2018). Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956. Dzieje Najnowsze, 50(2), 149–179. https://doi.org/10.12775/DN.2018.2.08