Jasiński, Łukasz. (2018). Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce 1945–1989. Dzieje Najnowsze, 50(1), 309–318. https://doi.org/10.12775/DN.2018.1.13