Kuśnierz, R. (2018). Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933–1934. Dzieje Najnowsze, 50(1), 51–68. https://doi.org/10.12775/DN.2018.1.03