Gibiec, M. (2018). Bezpieczeństwo na granicy. Aktywność OUN w latach 1930–1935 na podstawie sprawozdań sytuacyjnych (Wschodnio)małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej. Dzieje Najnowsze, 50(1), 31–49. https://doi.org/10.12775/DN.2018.1.02