Bartoszewicz, H. (2018). Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej. Dzieje Najnowsze, 50(1), 5–30. https://doi.org/10.12775/DN.2018.1.01