Łagojda, K. (2018). Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956. Dzieje Najnowsze, 49(4), 185–211. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.09