Polit, J. (2018). Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922. Dzieje Najnowsze, 49(4), 51–73. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.03