Materski, W. (2018). Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia. Dzieje Najnowsze, 49(4), 7–28. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.01