Nowak, A. (2017). Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię „zdrady”?. Dzieje Najnowsze, 49(3), 299–312. https://doi.org/10.12775/DN.2017.3.13