Jackowska, A. M. (2017). Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952. Dzieje Najnowsze, 49(3), 121–144. https://doi.org/10.12775/DN.2017.3.06