Losson, K. (2017). Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym”. Dzieje Najnowsze, 49(3), 71–98. https://doi.org/10.12775/DN.2017.3.04