Kuźma-Markowska, S. (2017). „Służba”, kapitalizm i „kosmopolityczny patriotyzm”: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II Rzeczypospolitej. Dzieje Najnowsze, 49(3), 5–26. https://doi.org/10.12775/DN.2017.3.01