Gmurczyk-Wrońska, M. (2017). Informacja dla autorów. Dzieje Najnowsze, 49(2), 345. https://doi.org/10.12775/14273