Wawryszuk, P., & Stambolija, N. (2017). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r. Dzieje Najnowsze, 49(2), 341–344. https://doi.org/10.12775/14272