Kołakowski, P. (2017). Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Dzieje Najnowsze, 49(2), 229–248. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.14