Dutkiewicz, M. (2017). Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk na Wołyniu w 1915–1916 roku. Dzieje Najnowsze, 49(2), 25–37. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.03