Piotrowski, J. (2017). Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień). Dzieje Najnowsze, 49(2), 15–24. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.02