Odziemkowski, J. (2017). Gdyby Legiony nie powstały…. Dzieje Najnowsze, 49(2), 5–14. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.01