Kornat, M. (2016). Informacje dla autorów. Dzieje Najnowsze, 48(4), 203. https://doi.org/10.12775/12447