Fikus, S. (2016). Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec Zachodnich. Nowa instytucja czy transformacja gestapo?. Dzieje Najnowsze, 48(4), 173–178. https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.10