Siedziako, M. (2016). Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985. Dzieje Najnowsze, 48(4), 163–171. https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.09