Koryś, P., & Tymiński, M. (2016). Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r. Dzieje Najnowsze, 48(4), 125–140. https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.06