Majewski, M. (2016). Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989. Dzieje Najnowsze, 48(3), 161–168. https://doi.org/10.12775/DN.2016.3.10