Chojnowski, A. (2016). Komisja Kultury KC PZPR – „dziecko” gomułkowskiej stabilizacji. Dzieje Najnowsze, 48(3), 129–144. https://doi.org/10.12775/DN.2016.3.07