Kulka, G. (2016). Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego w latach 1923–1928. Dzieje Najnowsze, 48(3), 107–127. https://doi.org/10.12775/DN.2016.3.06