Horčička, V. (2016). Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, 48(3), 51–85. https://doi.org/10.12775/DN.2016.3.04