Rogut, D. (2016). „Gułag. Struktury, kadry, więźniowie”. Sprawozdanie z konferencji. Dzieje Najnowsze, 48(2), 263–266. https://doi.org/10.12775/11522