Wawryszuk, P., & Stambolija, N. (2016). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” Bydgoszcz, 30 IX–1 X 2015 r. Dzieje Najnowsze, 48(2), 259–261. https://doi.org/10.12775/11521