Gontarczyk, P. (2016). Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL. Uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego. Dzieje Najnowsze, 48(2), 174–208. https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.10