Wolsza, T. (2016). Od Sillamäe do Goli Otok. Obozy pracy przymusowej i NKWD w krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej i na Bałkanach po drugiej wojnie światowej. Skala zjawiska i codzienność. Dzieje Najnowsze, 48(2), 93–114. https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.05