Adamski, Łukasz. (2016). Nieznany kurier Piusa XII. Analiza postawy katolickiego misjonarza w sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB. Dzieje Najnowsze, 48(2), 25–47. https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.02