Leśkiewicz, R. (2016). Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa. Dzieje Najnowsze, 48(1), 165–188. https://doi.org/10.12775/DN.2016.1.09