Motyka, G. (2016). Zbrodnia wołyńska 1943 roku i mit buntu ludowego. Dzieje Najnowsze, 48(1), 53–66. https://doi.org/10.12775/DN.2016.1.04