(1)
Malendowicz , P. Lewica Komunistyczna W Polsce Po 1989 Roku. Organizacje I Ich myśl Programowa. Zarys Problemu. DN 2023, 54, 171-186.