(1)
Choma-Jusińska, M. Żołnierze I Biznesmeni. Działalność Gryf Publications W Latach 1946–1964 Jako Przyczynek Do Historii Polskich Wydawnictw Emigracyjnych Po Wojnie W Wielkiej Brytanii. DN 2023, 54, 131-150.