(1)
Kamińska-Chełminiak, K. Działalność Aparatu Cenzury Z Perspektywy Lokalnej Jako Przyczynek Do Badań Nad Stalinizmem W Polsce. DN 2022, 54, 131-151.