(1)
Rodzik, M. Przed Gwarancjami. Próby oddziaływania Politycznego Wielkiej Brytanii Na Polskę. Od Kryzysu Sudeckiego Do Marca 1939 R. DN 2022, 54, 63-83.