(1)
Kuśnierz, R. Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego Na Rzecz Kościoła Katolickiego W Latach 1935–1937 – Na Podstawie materiałów Z Inwigilacji Jego Osoby Przez Sowiecki Kontrwywiad. DN 2022, 54, 49-62.