(1)
Bartoszewicz, H. Roman Knoll I Juliusz Łukasiewicz – Dwie Wizje Miejsca Polski W Europie W Przededniu Wybuchu Drugiej Wojny światowej. DN 2022, 54, 53-83.