(1)
Bosiacki, A. Iwan Kriwoziercew Jako świadek niektórych okoliczności Zbrodni katyńskiej. DN 2021, 53, 59-89.