(1)
Napora, M. O Potrzebie Dalszych Badań Nad Prasą gadzinową. Stan Obecny I Perspektywy Badawcze. DN 2021, 53, 187-201.