(1)
Dajnowicz, M. Liga Kobiet Polskich W okręgu łódzkim W Latach 1982–1989. Główne Kierunki działalności W świetle materiałów Sprawozdawczych Organizacji. DN 2021, 53, 143-160.