(1)
Strauchold, G. Prof. Zw. Dr Hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie Nie Tylko Osobiste. DN 2021, 53, 341-342.