(1)
Polak, W.; Suleja, W. Pytania, które Nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy Operacyjne Służby Bezpieczeństwa Z Ks. Henrykiem Gulbinowiczem Z Lat 1969–1985. Studium Przypadku, wybór, wstęp, Oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. DN 2021, 53, 327-340.