(1)
Osękowski, C. Lokalny I Ponadlokalny Charakter Konfliktu W Lubogórze. DN 2020, 52, 73-116.