(1)
Wolsza, T. Instrukcja Wydawnicza. DN 2020, 52, 345.