(1)
Brudek, P. W służbie Stolicy I okupantów: Milicja Miejska m.St. Warszawy 1916–1918. DN 2020, 52, 89-110.