(1)
Baziur, G. Dębica I Powiat dębicki Pod władzą Armii Czerwonej W Latach 1944–1945 W Aspektach społeczno-Politycznym I Ekonomicznym. DN 2019, 51, 263-287.